این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


هزینه شرکت در همایش :

هزینه ثبت نام در همایش برای نویسنده اول(صدور گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله ) مبلغ 800000 ریال می باشد.

در صورت درخواست گواهینامه برای نویسندگان بعدی مبلغ 200000 ریال برای هر نفر می بایست واریز گردد.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از اطمینان از پذیرش مقاله انجام پذیرد و قبل از پذیرش نیازی به واریز وجه نمی باشد.

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

چنانچه هزینه ثبت نام و شرکت در همایش تا موعد مقرر واریز نگردد بمنزله انصراف از شرکت در همایش تلقی می گردد.

بازگشت1394/11/23
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !