این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پرداخت هزینه های شرکت در همایش

به اطلاع پژوهشگران محترمی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده است می رساند جهت درج چکیده مقاله در کتابچه همایش هزینه های شرکت در همایش را حد اکثر تا وقت اداری سه شنبه 11 اسفند پرداخت نمایند.

 به اطلاع پژوهشگران محترمی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده است می رساند جهت درج چکیده مقاله در کتابچه همایش هزینه های شرکت در همایش را حد اکثر تا وقت اداری سه شنبه 11 اسفند  پرداخت نمایند. 

بازگشت1394/12/11
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !