این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند لیست اسامی پذیرفته شدگان در همایش را می توانید 
ار منو اطلاع رسانی ---------> فایل ها دریافت نمایید.

بازگشت1394/12/11
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !