این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


الف – اقتصاد ایران

بسته های سیاستی اقتصادی

اقتصاددانش بنیان ، اقتصاد مقاومتی

نهادهای مالی ونظام بانکداری

بی ثباتی و تلاطم نرخ ارز

نظام مالیاتی

بازار کار ، اشتغال و بهره وری

سیاستهای تجاری و جهانی شدن

سرمایه گذاری خارجی

 

گردشگری 

اصلاح قیمت حامل های انرژی

خدمات و فناوری های برتر

 

انرژی های تجدید پذیر(انرژی خورشیدیو ...)

 ب- اقتصاد استان یزد

بهبودفضای کسب و کار

نوسازی صنایع بومی(نساجی ، کاشی و ...)

نشاط اجتماعی- اقتصادی

گردشگری (سلامت، ورزشی و...)

بحران آب

مخاطرات زیست محیطی

ج –زنان و توسعه اقتصادی
         الگوهای موفق مدیریت زنان و توسعه اقتصادی
         توانمند سازی زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی
         تبیین وضعیت زنان در شرایط فعلی و آتی اقتصاد ایران
         آسیب شناسی اشتغال زنان در شرایط اقتصادی فعلی و آتی ایران

         سایر موضوعات در زمینه های اقتصاد ، مدیریت و حسابداری