این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

اولین همایش ملی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد